Proiecte finalizate

2019 – 2021

PROIECT finantat prin Programul ERASMUS +

Actiunea cheie K1

Domeniul – Formare profesionala (VET)

Titlul proiectului: „OBIECTIV – COMPETENTA SI PERFORMANTA IN INDUSTRIILE CREATIVE”

Contract de finantare: 2019-1-RO01-KA102-062743

Beneficiar: Colegiul Tehnic MEDIA din Bucuresti

Colegiul Tehnic Media considera ca internationalizarea reprezinta principalul mijloc pentru dezvoltarea institutionala si cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, pentru cresterea competentei stagiarilor si insertia absolventilor pe piata muncii.Proiectul a fost realizat pentru a raspunde nevoilor de formare ale elevilor pentru cresterea nivelui de pregatire practica in ateliere europene performante, cresterea accesului la metode si instrumente noi de predare/invatare, efectuarea de lucrari  pentru procesarea computerizata a imaginii, productie media – film, deprinderi de a lucra cu echipamentele pentru productia media/Nivelul 4, asigurarea recunoasterii abilitatilor si competentei pentru domeniul specific, prin certificare europeana, crearea de oportunitati egale pentru toti elevii, cresterea capacitatii de integrare intr-un mediu socio-cultural performant prin Erasmus+, cunostinte si abilitati de comunicare in limbi straine. Internationalizarea, ca suport pentru dezvoltarea  institutionala a urmarit dezvoltarea parteneriatelor europene prin mobilitate Erasmus+, cresterea competentei in gestionarea fondurilor europene. Proiectul s-a derulat in perioada 02.10.2019–01.12.2021, mobilitate VET in Spania/ Malaga si Valencia

 

Mobilitatea europeana si activitatile de cooperare proiectate  de scoala se inscriu in Planul European de Dezvoltare, cu prioritate pentru integrarea sociala si profesionala intr-o societate a cunoasterii, deschisa spatiului european, formarea elevilor prin invatare practica in domeniul Productie media. Proiectul propus a fost raportat la obiectivul de internationalizare a unitatii de invatamant, pentru promovarea incluziunii sociale, a diversitatii, egalitatii, echilibrului de gen si non-discriminarii in domeniul educatiei si formarii profesionale, prioritatile specifice in domeniul VET, prin dezvoltarea parteneriatelor cu angajatorii, parteneriate care au ca scop promovarea invatarii bazate pe munca, a metodelor activ-participantive in procesul de predare-invatare si adaptarea programelor scolare la CNEC. Prin proiect s-a realizat cresterea nivelului de creativitate al elevilor – 70 de formabili VET din clasa a XI-a, in domeniul de pregatire profesionala Productie media cu scopul dobandirii calificarilor profesionale Tehnician operator procesare text imagine (28 stagiari), Tehnician productie film televiziune (42 stagiari), prin activitati de pregatire practica/Nivel 4 in companii din Spania – Malaga si Valencia.

 

Principalele activitati care au contribuit la implementarea proiectului au fost: A1 Managementul proiectului, A2 Selectia participantilor, A3 Pregatirea participantilor, A4 Pregatirea si realizarea mobilitatii, A5 Monitorizarea proiectului, A6 Diseminarea rezultatelor proiectului, A7 Evaluarea proiectului, A8 Raportare. Activitatile in mobilitate: A1 – Short term mobility of VET learners, au corespuns obiectivelor proiectului, fiind realizate in 60 ore din programul de pregatire practica a  stagiarilor VET. Tematica activitatilor: Tema1 Creserea nivelului de competenta pentru realizarea de produse media prin editare/ procesarea computerizata a imaginii si textului, corespunzatoare obiectivelor OS1, OS3 prin organizarea a 2 fluxuri/28 stagiari clasa a XI-a/ domeniul de pregatire profesionala Productie media, calificarea Tehnician operator procesare text imagine/Nivel 4 la Valencia/Spania/ 6 ore /zi; Tema 2 Competente sporite pentru Artele vizuale – cinematografie, prin mobilitate Erasmus+, corespunzatoare obiectivelor OS2, OS3, prin organizarea a 2 fluxuri pentru 42 de stagiari clasa a XI-a, domeniul de pregatire profesionala Productie media, calificarea Tehnician productie film/ televiziune/Nivel 4, la Malaga/ Spania/ 6 ore/zi.

 

 

Proiectul s-a derulat in perioada 02.10.2019–01.12.2021, mobilitate VET in Spania/ Malaga si Valencia